© AC, 2013
Slibný plán na zjednodušení českého pravopisu
(inspirováno článkem o idiotizaci angličtiny šířeným po Internetu)

Zejména v poslední době se ukazuje, že český jazyk způsobuje všemi svými pravidly, výjimkami z pravidel, archaickými přechodníkovými vazbami a dalšími nástrahami značné potíže nejen cizincům, ale ve stále větší míře i rodilým Čechům. Ústav pro jazyk český se proto rozhodl zmapovat kritická místa naší psané i mluvené řeči a vydal obsáhlou zprávu o úskalích, která česky hovořícího a píšícího člověka nejvíce obtěžují. Kromě toho přináší zpráva také návrhy na řešení některých problémů, které jistě potěší nejednoho žáka základní školy, ale i hasiče, holiče, politiky a tiskové mluvčí. Zjednodušením jazyka se naše země nepochybně přiblíží civilizované Evropě, jak jistě vyplyne i z následujících ukázek objevených problémů a jejich možných řešení. Nuže – ze zprávy ÚJČ vyjímáme:
 
1. problém: Mnohá slova se jinak čtou než píšou (sníh, mráz, běh, paměť).
Doporučené řešení: Psát slova tak, jak se čtou (sňích, mrás, bjech, pamňeť).
Alternativní řešení: Číst slova tak, jak se píšou (sníh, mráz, běh, paměť).
 
2. problém: Ďeleňí slof na konci řátky je ňegdy velice komplikované (po–drobit, pod–robit).
Doporučené řešeňí: Ďelit slova tak, jak to vyjde (p–odrobit).
Alternativňí řešeňí: Neďelit slova vůbec (podrobit).
 
3. problém: Mňeká a tvrdá i zejména f koncofkách sloves v minulém čase (ale i jinde) nemají žádnou vypovídací hodnotu a nedají se naučit (na plovárňe byly dvje ženy a dvje sťe třináct mužů).
Doporučené řešeňí: Zrušit tvrdé y a fšechna vyjmenovaná slova (na plovárňe bili dvje ženi a dvje sťe třináct mužů).
Alternativňí řešeňí: Zrušit mňeké i a vyjmenovat fšechna slova (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe třynáct mužů).
 
4. problém: Hlásku ř už dneska neumí pomalu ňigdo říct (řeřicha, zvjeř).
Doporučené řešeňí: Nahraďit hlásku ř hláskou ž, v nezňelé podobje pak hláskou š (žežicha, zvješ).
Alternativňí řešeňí: Nahraďit hlásku ř hláskou z, v nezňelé podobje pak hláskou s (zezicha, zvjes).
 
5. problém: Pravidla pro psaní interpunkčňích čárek sou pšíliš složitá (vím, že je to ťešké, a bojím se toho).
Doporučené žešeňí: Nepsat čárki ňigde (vím že je to ťešké a bojím se toho).
Alternativňí žešeňí: Psát čárki fšude (vím, že, je, to, ťešké, a, bojím, se, toho).
 
6. problém: Rozlišováňí čárki a kroušku nat u nemá žádnou vipovídací hodnotu a nedá se naučit (zúčastňit se zůstat).
Doporučené žešeňí: Psát nat u vždi jen čárku (zúčastňit se zústat).
Alternativňí žešeňí: Psát nat u vždi jen kroužek (zůčastňit se zůstat).
 
7. problém: Koncofki pšechodňíkú sou aš pšemršťeňe složité (schledafše chťíc nesa).
Doporučené žešeňí: Tvožit pšechodňíki zásadňe pšidáňím univerzálňí koncofki –fšíce ke tšeťí osobje jednotného čísla (schledáfšíce chcefšíce nesefšíce).
Alternativňí žešeňí: Neegzistuje.
 
8. problém: Nespisovná a hrupší slova sou viloučena z bježného slovníku čímš je omezena vijadžovací schopnost jazika (vokno hovno vole).
Doporučené žešeňí: Zažaďit do bježňe používaného slovníku i nespisovná a hrupší slova (vokno hovno vole).
Alternativňí žešeňí: Zakázat nespisovná a hrupší slova a nahraďit je spisovními a jemňejšími ekvivalenti (okno lejno pšíteli).
 
S uvedeního jisťe jasňe viplívá že f Ústavu pro českej jazik na nás neserou a snažej se nám i cizincum víuku češťini tak ňák co nejvíc ulechčit máfšíce na pamňeťi fšechni možní problémi a vodstraňujefšíce rúzní bordeli kerí v jaziku aš doposut bili.
 
/ 3,4