© AC, 2013
(klepni sem a uvidíš)

Cesta začala 25. října 2012.
/ 3,4