© AC, 2013
Všechen život promarněný
tak jako zisk někam ušlý,
tak jako čas poztrácený
uvnitř starých prázdných mušlí,

všechna touha zaklapnutá
pod víka odřených truhel,
všechna krása přehlédnutá
v noci tmavé jako uhel,

všechna radost obklíčená
v koutě, kam jen smutek vkročí,
všechna láska neviděná
v černé tmě zavřených očí.
 
/ 3,4